Partners

Salesforce

CRM-C CO.,LTD. จดทะเบียนเป็นผู้ร่วมค้าด้านที่ปรึกษากับ Salesforce ในประเทศไทย (Salesforce Partner in Thailand)  เรานำเสนอบริการตั้งแต่ ระบบ Salesforce CRM มาตรฐานไปจนถึง การปรับแต่งเต็มรูปแบบ Customized CRM ที่สร้างบน Force.com เราให้บริการทั้งด้านการตั้งค่าและปรับแต่งระบบสำหรับธุรกิจในทุกขนาดครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม มากไปกว่านั้นเราเสนอบริการอื่นๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงบุคคลและองค์กร (People and Process Change) รวมถึงการอบรมการใช้ระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความประสบความสำเร็จของคุณ ผลตอบรับจากลูกค้าของเราเผยว่า Salsforce CRM เหนือกว่าด้วย ความง่ายกับผู้ใช้ในการใช้งาน (User-Friendly),

Clarizen

เราเป็นผู้ร่วมธุรกิจกับคลาไรเซ็นในประเทศไทย (Clarizen Partner in Thailand) ให้บริการติดต่อประสานงานการซื้อสิทธิ์ในการใช้งานกับ Clarizen การติดต่อเราได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้ข้อมูลที่ท่านต้องการทราบก่อนการตัดสินใจใช้งาน รวมถึงบริการหลังการขายในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศเมื่อท่านประสบปัญหาในการใช้งาน (เฉพาะบริษัทฯที่เป็นลูกค้าเราเท่านั้น) โดยค่าใช้จ่ายเท่ากับราคาหน้าเว็บของ Clarizen อีกทั้งยังให้บริการอบรมวิธีการใช้ระบบ การอบรม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งถูกกว่าการเดินทางไปอบรมยังต่างประเทศ

Google

ในฐานะผู้ร่วมธุรกิจระดับบริษัทของ กูเกิ้ล ในประเทศไทย (Google Partner in Thailand) เราได้ร่วมงานกับธุรกิจท้องถิ่นมากมายในการช่วยให้พวกเขาได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของกูเกิ้ลคลาวด์ (Google Cloud Product)

Google Apps for Business ครอบคลุมเครื่องมือที่มุ่งเน้นในด้านการทำงานร่วมกันภายในองค์กร แยกจากการตั้งค่า (Configuration),การปรับแต่ง(Customization) และการนำมาใช้งาน (Adoption) เราแนะนำลูกค้าว่าทำยังไรจึงจะช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ (Licensing Costs) โดยการเปลี่ยนจากระบบเดิมที่แพงมาใช้ ผลิตภัณฑ์ของกูเกิ้ล (Google Products) สำหรับลูกค้าผู้ที่ต้องการเก็บระบบเดิมไว้เราสามารถเชื่อมต่อ (Integration) ระหว่างระบบที่แตกต่างกันทั้งหลาย ให้ข้อมูลเคลื่อนที่ได้ลื่นไหลไร้รอยต่อ