Cloud Computing

Cloud Computing การประมวลผลแบบคลาวด์ เป็นรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์ (Applications) ที่ถูกเก็บไว้อยู่กับผู้ให้บริการ (Hosted by Vendors) และให้บริการกับลูกค้าทั่วอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องดาวโหลดโปรแกรมประยุกต์ (Applications) หรือติดตั้งแต่อย่างใด ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ ไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการติดตั้งก่อนการใช้งาน (Upfront Capital Expense) ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านซอฟแวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware)  อีกทั้งยังประหยัดเวลาใช้เวลาการทำงานของฝ่ายเทคนิคที่น้อยกว่ามาก ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) โดยจ่ายชำระเงินเฉพาะส่วนที่ใช้งานเท่านั้น และเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีหากไม่มีการปรับแต่งหรือพัฒนาระบบเพิ่มเติม

Cloud Computing

Cloud Computing

ซึ่งการพัฒนาและปรับแต่งระบบเพิ่มเติม (Development and Implementation) โดยนักพัฒนาระบบ (Developer) รวมถึงการอบรมการใช้ระบบจากผู้เชี่ยวชาญ (Training by Specialist ) มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และบริษัท CRM-C เป็นผู้ให้บริการดังกล่าวเช่นกัน ถึงจะมีค่าใช้จ่ายด้านนี้ เมื่อพิจารณาแล้วก็ยังต่ำกว่าการที่ต้องลงทุนเขียนหรือพัฒนาระบบโปรแกรมสำหรับองค์กรหรือบริษัทฯของท่านขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ประหยัดเวลาที่ต้องเสียไปในการพัฒนาดูแลปรับแต่งระบบและอับเกรดด้วยทีม IT ภายในบริษัทของท่านเอง  ช่วยให้ทีม IT ของท่านมีเวลาในการพัฒนาและให้บริการในส่วนงานอื่นๆ ประหยัดกว่าการลงทุนซื้อซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ยิ่งเป็นระบบที่มีความสเถียรสูง ไม่ล่ม ไม่บกพร่อง และมีความรวดเร็วในการใช้งานด้วยแล้ว ยิ่งคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

วีดีโอตัวอย่างของ Cloud Computing ดีอย่างไร ทำไมต้อง Cloud ?

จากวีดีโอเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของผู้ให้บริการระบบ Cloud รายหนึ่งซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ร่วมธุรกิจด้วยและให้บริการระบบนี้ด้วยเช่นกัน

รูปแบบของ Cloud

มีข้อได้เปรียบหลากหลายด้านผลประโยชน์ที่ได้รับดังนี้

– งบประมาณที่ใช้จ่ายในการเริ่มต้นใช้ระบบและการใช้ระบบอย่างต่อเนื่องต่ำกว่ามาก (Lower Upfront and Ongoing Costs)
– การนำไปใช้ให้เกิดผล (Implementation) ทำได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาอย่างมีคุณค่า
– ลดการทำงานของฝ่ายเทคนิค ในด้านการเชื่อมต่อระบบ (Intregration) และการบำรุงรักษาระบบ (Maintenance) หน้าที่เหล่านี้ รับผิดชอบและถูกบริหารจัดการโดย ผู้ให้บริการ (Vendors)
– ประมวลผลข้อมูลได้ดีและรวดเร็วกว่า สามารถอับเดททุกเวลา (Real time) ผ่านอินเตอร์เน็ต ช่วยให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจถูกต้องและแม่นยำมากกว่า

ในปัจจุบัน 2 ใน 3 ของธุรกิจ ได้พิจารณาซื้อบริการ Cloud Computing บริษัท McKinsey & Co. รายงานว่า ผู้บริหารระดับสูง ประธานฝ่ายสารสนเทศ (Chief Information Officer : CIOs) ได้พิจารณา นำเอาระบบ Cloud มาใช้งาน โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 38% ไปอยู่ที่ 68%