การสอบด้านระบบบริหารงานโครงการ Project Management ออนไลน์

ให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือบริหารงานโครงการ Project Management จากผู้ผ่านการสอบและรับรอง ด้าน Functional Manager และ Resource Program จาก Director of Customer Education ในส่วนระบบ Clarizen บริการฝึกอบรมหรือแนะแนวการสอบกับพนักงานภายในองค์กรของท่าน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบมากขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี เข้าใจง่าย ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว

สามารถออกใบรับรองได้จากระบบทันทีโดยบริษัทฯชั้นนำด้านการจัดการโครงการที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการระดับ World Class ให้ท่านมีเครื่องยืนยันความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใช้งานระบบซึ่งสามารถนำไปใช้อ้างอิงกับงานต่อๆไปของท่าน และเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพในสายงานให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปอย่างยั่งยืน

โปรแกรมบริหารงานอัจฉริยะที่สามารถบริหารได้ครอบคลุมในทุกส่วนงานขององค์กร อาทิเช่น งานโครงการของ แผนกไอที, แผนกวิศวกรรมโยธา,โครงสร้าง,ไฟฟ้า,พลังงาน,เคมี,สถาปัตยกรรม,

แผนกบริหารงานโครงการ (PM :Project Manager), แผนกการตลาด (Marketing Teams), การบริการแบบมืออาชีพในด้านต่างๆ (Professional Services), ผู้พัฒนาซอฟแวร์ (software) ต่างๆ , ผู้พัฒนาระบบคลาวด์ต่างๆ (Cloud Computing) ที่รวมเรียกว่า Agile Development หรือผู้พัฒนาระบบอื่นๆ

Certificate Clarizen Project Management Functional Manager Program

Certificate Clarizen Project Management Functional Manager Program

ระบบนี้เป็นที่ยอมรับในหมู่บริษัทด้านการตลาด,งานไอทีและงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการในประเทศต่างๆ ทั่วโลกและได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้อย่างการ์ดเนอร์ ว่าเป็นระบบที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นผู้นำในด้านระบบควบคุมและดูแลโครงการ

Clarizen Positioned in the Visionaries Quadrant of the Gartner Magic Quadrant for Cloud-Based IT Project and Portfolio Management Services

Gartner “Magic Quadrant for Cloud-Based IT Project and Portfolio Management Services” by Daniel B. Stang, Robert A. Handler, May 13, 2013

Certificate Clarizen Project Management Resource Program

Certificate Clarizen Project Management Resource Program

Clarizen เหมาะสำหรับใช้ทำงานร่วมกันตามแผนกงานจัดกลุ่มได้ดังต่อไปนี้ 1.Project Manager  2.IT Teams  3.Professional Services   4.Agile Development 5.Marketing Teams

เปรียบเทียบจัดอันดับระบบบริหารงานโครงการ

เปรียบเทียบจัดอันดับระบบบริหารงานโครงการ

รีวิวและจัดอันดับ ท็อป 10 (Top Ten Reviews) และ เทียบ Clarizen กับ เจ้าอื่นๆในด้านฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ความง่ายในการใช้งานและประโยชน์ต่างๆ เปรียบเทียบชัดเจน อย่างไรก็ตามควรติดต่อเราเนื่องจากภายในหลายๆส่วนของระบบมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดแบบไม่หยุดยั้ง แบบที่เว็บไซต์ไหนก็ไม่สามารถอับเดทได้ทันและตรง 100% แต่เราสามารถให้คำปรึกษาด้านการใช้งานได้ในทุกรูปแบบการใช้งานไม่ว่าท่านต้องการนำไปใช้งานด้านไหน เราให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบที่ไม่ซับซ้อนเบื้องต้น (Basic Use) บริการฟรีถึงที่ทำการท่าน เพียงแค่การใช้งานขั้นพื้นฐานก็สามารถทำให้องค์กรของท่านสามารถควบคุม ทรัพยากร ทักษะงาน การมอบหมายงาน เวลา และ ค่าใช้จ่าย ให้สัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสสูงที่งานจะเสร็จตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิต สามารถจัดการลูกค้าและคู่ค้า รวมถึง Outsource ได้เป็นอย่างดี ทำให้องค์กรของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดด และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
 
มีผู้วิเคราะห์ว่าบริษัทที่เพิกเฉยต่อการปรับตัวด้านเทคโนโลยีจะล้าหลังจนกระทั่งทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันตกต่ำลง ท้ายที่สุดอาจตกอันดับและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจและองค์กร รวมทั้งทำให้มีโอกาสสูงในการสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งที่มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ หากคุณพร้อมที่จะลงทุนด้านนี้ ทางเราพร้อมยินดีอยู่เคียงข้างคุณให้คุณก้าวหน้าไม่แพ้ใครในอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราค่าบริการระบบเบื้องต้นถูกมาก เสมือนจ่ายค่าใช้โทรศัพท์ให้พนักงานบนโปรโมชั่นที่เหมาะสม  ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆของพนักงานยังสูงกว่ามาก และเมื่อเทียบประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานระบบแล้ว ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตามงานภายในทีมซึ่งผู้ร่วมทีมมักไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน อาจอยู่ต่างสถานที่หรือคนละประเทศหากต้องติดตามบ่อยๆ เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ระบบจึงช่วยลดต้นทุนของท่านในหลากหลายด้านดังที่กล่าว
 
ในส่วนของการให้บริการที่ปรึกษาด้านระบบขั้นสูง ทางเราก็มีบริการด้วยเช่นกัน เช่นสอนการตั้งค่าระบบและสูตรต่างๆ ที่ซับซ้อน หรือต้องการให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเป็นพิเศษในระหว่างการใช้งาน ก็สามารถให้เรานำเสนอบริการได้

*ข้อมูลในเว็บเปรียบเทียบ บางข้อมูลยังไม่อับเดท เช่น Social Media Tools ของ Clarizen มีแล้ว ชมวีดีโอ : Clarizen – Work Collaboration and Solutions