Google Maps for Business Plan, Implement and Optimize on your need

ขายสิทธิ (License) Google Maps for Business  รับวางแผน(Plan),ทำให้เป็นผล จัดเครื่องมือให้(Implement) และ  เพิ่มประสิทธิภาพ(Optimize) คุณสามารถซื้อแผนที่ Google ผ่านเราได้ ซึ่งเรามีบริการตามความต้องการของคุณ

ปกติ Google Map ใช้ฟรี แล้วทำไมตัวนี้ต้องชำระค่าบริการ

แผนที่ในรูปแบบนี้เป็นการใช้แผนที่เพื่อธุรกิจในการใส่ข้อมูลเฉพาะด้านของธุรกิจนั้นๆ ที่เป็นที่สนใจกับคนทั่วไปหรือนำไปใช้ปรับแต่งเข้ากับระบบต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือมือถือ และ ระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อขายบริการต่อให้ผู้ที่สนใจใช้งาน การติดตามความเคลื่อนไหวของยานพาหนะต่างๆ รถยนต์ มอเตอร์ไซต์ เครื่องบิน การรายงานสรุปและวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ควบคุมการเดินทางหรือการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามเวลา ซึ่งทำได้หลากหลายตามแต่ผู้ใช้งานจะต้องการ โดยที่บางอย่างเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่แล้ว ส่วนบางอย่างต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่ มีผู้พัฒนาแผนที่ Google มากมายทั่วโลกทำให้เกิดเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ขนาดใหญ่ และ ตัวแผนที่เองก็มีการปรับแต่งพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาลงได้ อีกทั้งผู้ใช้งานส่วนมากมีความคุ้นเคยหรือชินกับการใช้แผนที่รูปแบบนี้จึงทำให้การใช้งานง่าย

ข้อแตกต่างระหว่าง Google Maps for Business  กับ Google Map ที่ใช้ฟรี

1.ไม่มีโฆษณาและเราสามารถ ลงโฆษณาในแผนที่ของเราได้

2.สามารถเอาไปติด(Embedding) กับซอฟแวร์หรือแอฟพลิเคชั่นและเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้

3.การนำไปใช้งานเฉพาะภายในธุรกิจคุณ

4.การนำไปขายซ้ำ สามารถนำระบบแผนที่ไปขายให้ผู้ใช้งานอื่นๆได้

5.การติดตามทรัพย์สินขององค์กรผ่านแผนที่ สามารถทำได้

6.มีระดับสัญญาในการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

7.มีบริการทางด้านเทคนิค

8.ช่องทางการสนับสนุนและการรายงานการใช้งานแผนที่

9.ชั้นของข้อมูลประชากร

Google Maps for Business Partner in Thailand

Google Maps for Business Partner in Thailand

ตรวจสอบ Partner ที่ Google Map for Business Partner Directory

ยกตัวอย่างการใช้งาน Google Maps for Business

1.บริษัท Clear Channel Outdoor

Google Maps for Business Clear Channel Outdoor

Google Maps for Business Clear Channel Outdoor

– ใช้ Google Map ในการวางแผนการโฆษณาในสื่อประเภทป้ายขนาดใหญ่ และสามารถให้ลูกค้าเลือก หรือ ใช้รายงานผลการทำโฆษณาให้กับลูกค้าได้ โดยได้มีการสำรวจจุดต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งโฆษณาและจำนวนผู้ที่มีโอกาสเห็นโฆษณาในแต่ละวัน แต่ละเดือน รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ต่างๆ การดูจำนวนป้ายโฆษณาที่ยังว่างอยู่ และการเลือกดูว่าลูกค้ารายใดติดโฆษณาตรงจุดไหนบ้างแยกลูกค้าเป็นรายๆไป ตามแบรนด์ หรือ ตามธุรกิจนั้นๆ การทราบราคาค่าโฆษณาในแต่ละจุดแบบสามารถมองเห็นได้ภายในแผนที่ รวมถึงการจองพื้นที่โฆษณา ป้ายไหนกำลังจะหมดสัญญาเช่าโฆษณา ทุกอย่างสามารถพัฒนาได้ตามแต่เราจะจินตนาการ

2.The Automobile Association

Google Maps for Business AA Route planner

AA Route planner

– ใช้ Google Map ในการวางแผนเส้นทางและให้คนเข้ามาดูเส้นทาง ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและร่วมกันแชร์ข้อมูลใหม่ๆเฉพาะกลุ่มของนักเดินทางที่แตกต่างไปจากแผนที่สาธารณะ ใช้แผนที่ในการหารายได้จากค่าโฆษณาภายในแผนที่

3.CrimeReports.com

Google Maps for Business Crime Reports

Crime Reports

– พัฒนา Google Map ให้เช่าใช้ระบบกับสำนักงานตำรวจต่างๆในการบันทึกเหตุการณ์ การเกิดการโจรกรรมและอาชญากรรม เชื่อมต่อกับ Mobile Application หรือให้สื่อประเภทนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เช่าใช้ระบบ ในการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่แล้วของสำนักงานตำรวจให้ทำงานร่วมกันได้เราสามารถเห็นการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งช่วยให้ประชาชนทราบว่าจุดไหนเป็นจุดอันตราย ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นเวลาเท่าไหร่ และจุดใดที่เกิดเหตุและมีการแก้ไขแล้ว จับคนร้ายได้แล้ว รวมทั้งจุดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้

หากทราบผู้ที่ก่อเหตุ ก็จะเห็นว่าก่อเหตุมาแล้วกี่จุด พื้นที่ที่ก่อเหตุอยู่ในจุดใดบ้าง บริเวณใด ช่วยให้การติดตามจับกุมตัวคนร้าย ง่ายขึ้น ในการเพิ่มกำลังการตรวจตราในจุดต่างๆ  แน่นอนว่าข้อมูลเหตุที่เกิด จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในการใส่ข้อมูลมาที่ระบบแผนที่ นอกจากนี้ที่เว็บไซต์ของสถานีตำรวจยังมีระบบการแจ้งเหตุร้าย ซึ่งหากระบบนี้เชื่อมกับแผนที่ หรือการระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุจากการรับสายโทรศัพท์จากผู้แจ้งเหตุ ก็จะเป็นระบบนำทางให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปสถานที่นั้นๆได้อย่างง่ายดาย เจ้าหน้าที่ทุกคนยังสามารถใช้บริการผ่านมือถือได้เพื่อเข้ามาจัดการงานต่างๆ

4.Deutsche Post DHL

Google Maps for Business DHL

DHL

– พัฒนา Google Map เข้ากับระบบเดิมที่มีอยู่และทำให้เหนือกว่าในการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า ที่สามารถควบคุมการจัดส่งได้อย่างตรงเวลาและแชร์ข้อมูลให้กับลูกค้าว่าของที่ลูกค้าจัดส่งตอนนี้อยู่ที่ไหนโดยเห็นทุกความเคลื่อนไหว

5.บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด

Google Maps for Business One link

One link

พัฒนาระบบต่างๆเชื่อมเข้ากับ Google Map และให้บริการยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

ระบบติดตามยานพาหนะ: บริหารจัดการยานพาหนะ วิเคราะห์และประเมิณผล ติดตามนาทีต่อนาที เฝ้าดูและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง รายงาน,
ระบบบริหารการขนส่ง: ติดตามราย Order, ติดตาม Order บนแผนที่, เหตุการณ์ย้อนหลังที่สามารถทราบทุกเหตุการณ์, รายงานการเยี่ยมร้านค้า
ระบบบริหารงานขาย: จัดเส้นทางการขนส่ง กำหนดเส้นทาง รู้เวลาในการเข้าเยี่ยมร้านค้าเป้าหมาย สร้างฐานข้อมูลบนหน้าแผนที่ สรุปผลการเข้าเยี่ยมลูกค้า

 

การรายงานขั้นสูง

ระบบรายงาน ของ Google Map API ทำใให้เห็นว่าผู้ที่เข้ามาใช้งานแผนที่ทำอะไรกับแผนที่บ้าง เช่นสามารถเห็นว่ามีผู้ที่เปลี่ยนการใช้งานจากมุมมองแบบท้องถนนเป็นมุมมองแบบแผนที่ดาวเทียมจำนวนกี่ราย ระดับของการซูมเพื่อการค้นหา พวกเขาซูมเข้า ซูมออกเท่าไหร่ ทำให้คุณสามารถปรับแต่งแผนที่ตามประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งาน และเพิ่มจำนวนการใช้งานของผู้ใช้งาน

เส้นการเดินทางและทิศทาง

Google Map API มอบ เครื่องมือเส้นทางการเดินทางที่แอฟพลิเคชั่น คุณสามารถกำหนดเส้นทางได้มากถึง 23 เส้นทาง สำหรับ การขับขี่,การเดิน,การปั่นจักรยาน เส้นทางการเดินทางสามารถหลีกหลี่ยงทางหลวงหรือทางด่วน และเวลาในการเดินทางสามารถ ลดลงได้โดยการคำนวนระยะทางและเส้นทางในการเดินทางไปยังในแต่ละสถานที่ได้อย่างแม่นยำ ระยะเวลาในการเดินทาง และระยะทางระหว่างสถานที่สามารถคำนวนได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเสนอให้ผู้ใช้งานกรองผลการค้นหาจากเวลา

เส้นทางการเดินทางและทิศทาง

เส้นทางการเดินทางและทิศทาง

 

การสร้างข้อมูลภาพ

Google Map API สามารถช่วยให้คุณสร้างภาพ โดยใช้ แผนที่ร้อน, สัญลักษณ์และการปรับแต่งในสไตล์ต่างๆ ชั้นของแผนที่แบบกราฟฟิกนี้ สามารถใช้งานได้ในแบบธุรกิจเท่านั้น และสามารถใช้งานได้ภายในเว็บไซต์และอินทราเน็ตเท่านั้น

การสร้างข้อมูลภาพ

การสร้างข้อมูลภาพ