ระบบบริหารงานโครงการ (Project Management) สำหรับแผนกไอที (IT Teams)

ระบบบริหารงานโครงการ (Project Management ) สำหรับแผนกไอที (IT Teams) แผนกไอที มีจำนวนพนักงานที่จำกัด และต้องตอบสนองกับความต้องการที่ไหลเข้ามาอย่างไม่มีจุดจบ คุณต้องประเมิณ จัดตารางการทำงาน พัฒนา โยกย้าย และ นำระบบใหม่ๆมาใช้งาน เพื่อให้รองรับกับ กระบวนการทางธุรกิจ คุณยังต้อง บำรุงรักษาโฮส (host) ของระบบที่ใช้งานอยู่ และตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงความต้องการ ( Change Requests) และ ปัญหาเรื่องต่างๆที่เข้ามาจากทุกๆจุดภายในองค์กรของคุณ

เพื่อที่จะจัดการมัน ทุกคนต้องการให้โครงการ (Projects) ประสบผลสำเร็จ เดี๋ยวนี้ คุณต้องการกลยุทธ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน, ติดตามผลงาน (Track) และ งบประมาณ (Budget)

Clarizen เป็นระบบการทำงานร่วมกันออนไลน์ และ ระบบบริหารงานโครงการ (Project Management)สำหรับ IT ให้บริการเครื่องมือที่คุณต้องการ:

ตรวจทาน (Review), อนุมัติ (Approve), จัดลำดับความสำคัญ (Prioritize) และ จัดตาราง (Schedule) พอร์ตโครงการของคุณในแต่ละปี (Annual Project Portfolio)

พัฒนา, ทำให้เป็นผล (Implement) และ นำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ มาใช้งาน

ติดตามผลงาน (Track), บริหารจัดการ และ จัดลำดับ การเปลี่ยนแปลงความต้องการ และ แก้ไขปัญหาในทุกระบบที่แผนกไอทีบริหารจัดการอยู่
ทำงานร่วมกันภายในทีม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและที่ปรึกษาภายนอกในการงานกันทำในโครงการ

“ปัจจุบันเราสามารถควบคุมดูแลความคืบหน้าของงาน (Work in progress) และ เปอร์เซ็นที่งานสำเร็จ ( Percent Complete) ทำให้สมาชิกของทีม ตั้งแต่ผู้บริหารอวุโสลงไปจนถึงผู้ร่วมงานทุกท่านเข้าใจ สุขภาพของโครงการและเชื่อเถอะว่ามันคือ สุขภาพของบริษัทฯ ด้วย ความโปร่งใสสามารถมองเห็นได้ทะลุปรุโปร่งและการรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น”

จิม บิ๊กเลอร์ ( Jim Bixler)
Senior Project Manager,Parse3

 

ชมวีดีโอว่า ชีวิตเป็นอย่างไรที่ บริษัท เอ็นคอร์ (Encore) ก่อนและหลังใช้ Clarizen และชมว่าพวกเขานำไปใช้ให้เกิดผลได้อย่างไร การนำไปใช้ได้อย่างสำเร็จ และ ชนะเลิศ Cloud-Based nature สำหรับแผนก IT ภายในบริษัท ในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์

 

ด้วยระบบบริหารงานโครงการ (Project Management) สำหรับแผนกไอที (IT Teams) คุณสามารถ :

 บริหารจัดการ พอร์ตโครงการ (Project Portfolio) แบบองค์รวม

มองลึกเข้าไปในทุกส่วนของโครงการและการเปลี่ยนแปลงความต้องการในแต่ละขั้นตอน เพื่อมองเห็นว่าผู้ร่วมงานของคุณได้รับมอบหมายงานอย่างไร, ชนิดของโครงการที่พวกเขากำลังทำงานอยู่ และ ผู้ที่มีความสามารถ ถูกมอบหมายงาน สิ่งที่ต้องทำ (Task) ที่ถูกต้อง ใช้ระบบภายในในการจัดการโครงการ, ควบคุมงบประมาณและ จัดทำกลยุทธ์การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญ

ได้รับการมองเห็น ณ. เวลาจริง เข้าไปในโครงการ (Project)

ข้อมูลและกิจกรรมที่ ทีมไอที ป้อนเข้ามาถูกรวบรวมไว้ที่จุดศูนย์กลาง และอับเดทโครงการหรือข้อเรียกร้องให้เหมาะสมอย่างอัติโนมัติ ในทุกเหตุการณ์ที่ได้รับ คุณได้รับการมองเเห็น ณ.เวลาจริงภายในสถานะของโครงการ, ความคืบหน้า และ ต้นทุน

สามารถระบุและตอบสนองกับงานล้นของผู้ร่วมงานได้ทันที รวมทั้งจัดการกับปัญหาที่สามารถส่งผลกระทบกับวันกำหนดส่งงานโครงการ (Project Due Dates)

ตั้งค่า ระบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของคุณ

IT Project Management ถูกออกแบบมาให้ ทำงานในทางที่คุณทำ ไม่ใช่ทำในอีกทางหนึ่ง มันนำเสนอ การตั้งค่าอย่างเต็มที่ในส่วนของหน้าจอประมวลผล (Dashboards), ขั้นตอนการทำงาน (Workflows),กฎทางธุรกิจ (Business Rules) และ กระบวนการอนุมัติ (Approval Processes) รวมไปถึง การปรับแต่ง การลงมือ และ ช่องข้อความ ( Custom Actions and Fields) เราไม่บังคับคุณและผู้ร่วมงานของคุณให้เปลี่ยนวิธีการทำงาน ดังนั้น การนำไปใช้งานของผู้ใช้งานที่สำเร็จจึงสูง

การทำงานร่วมกันทางสังคมและการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง ในเครื่องมือเดียว

Clarizen เป็นระบบเครื่องมือการการทำงานร่วมกันระบบเดียวในตลาดที่รวม การสื่อสารทางสังคมกับการปฏิบัติงาน เปิดการใช้งานการสื่อสารแบบ 3D เมื่อมีการโพสเพื่อโต้ตอบ ในส่วนของ ข้อความใหม่ที่เข้ามา (New feed) ของโครงการ จะถูกเชื่อมโดยตรงไปที่ งานที่กำลังปฏิบัติอยู่ ( ยกตัวอย่างเช่น งานที่ต้องทำเฉพาะเจาะจง ( Specific Tasks) , การลงมือทำ ( Action Items), การอนุมัติ (Approvals), รายงานความคืบหน้า (Progress Reports), แผ่นค่าใช้จ่าย (Expense Sheets)และอื่นๆอีกมากมาย

รูปแบบผลิตภัณฑ์หลักสำหรับทีมไอที (IT) และทีมบริหารงานโครงการภายในออฟฟิส (PMO: Project Managgement Office)

การวางแผนงานโครงการ (Project Planning)

การวางแผนโครงการสำหรับทีมไอที (IT Teams Project Planning)

การวางแผนโครงการสำหรับทีมไอที (IT Teams Project Planning)

ที่จุดหลัก Clarizen Project Management Software วางแผนโครงการแบบอัติโนมัติ ททำงานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องในงาน เมื่อสร้างแผนงานโครงการ และ จัดทำ ระยะเวลาของแผนงาน (Timeline) และ ขั้นของการทำงาน (Milestones),งบประมาณ (Budgets), วันกำหนดส่งงาน (Due Dates), กำหนดส่งมอบงาน (Deliverables) และ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Interdependencies) มอบหมายงานให้กับผู้ร่วมงาน (Resources) บนพื้นฐานของ ความสามารถ (Skillsets) และ ความสามารถในการทำงานที่ยังสามารถรับงานได้อยู่ (Availability) และง่ายกับการควบคุมดูแลและ การรายงานความคืบหน้าของงาน (Report on Progress)

การบริหารจัดการผู้ร่วมงาน (Resource Management)

การบริหารจัดการผู้ร่วมงาน (Resource Management)

การบริหารจัดการผู้ร่วมงาน (Resource Management)

ได้รับข้อมูล ณ.เวลาจริง ภายใน บุคคลากรไอทีที่ยังสามารถรับงานได้อยู่ ( Available IT Resources) เพื่อ ตัดสินใจว่าโครงการใดคุณสามารถรับหน้าที่เพิ่มได้และเมื่อไหร่ที่คุณสามารถเริ่มต้นทำงานได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถจัดทำวันที่กำหนดส่งมอบงานที่เชื่อถือได้ (Reliable Delivery Dates) สามารถมองเห็นได้ทันทีว่า สมาชิกทีมไอที กำลังทำงานอะไรอยู่ และ จัดสมดุลของงานล้น (Workloads) ให้เหมาะสม

ทั้งนี้ยังสามารถ ควมคุมดูแล ทีมของคุณในส่วนของ อัตราการใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) เทียบกับ การบำรุงรักษาที่กำลังทำอยู่ (Ongoing Maintenance) โดยการติดตาม (Tracking)ดูว่าทีมของคุณใช้เวลาไปกับ โครงการและ ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง (Change Request) ไปเท่าไหร่ สนับสนุน กลยุทธ์เป้าหมาย องค์กรของคุณ โดย การทำให้แน่ใจว่า บุคลากรผู้ทำงาน โฟกัส บนลำดับความสำคัญของโครงการ (Project)

การบริหารจัดการพอร์ตโครงการ (Project Portfolio Management)

การบริหารจัดการพอร์ตโครงการ (Project Portfolio Management)

การบริหารจัดการพอร์ตโครงการ (Project Portfolio Management)

รวบรวมโครงการใหม่และการเปลี่ยนแปลงต่างๆไว้ที่จุดศูนย์กลาง และเปรียบเทียบโครงการกับงบประมาณที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ (Available Budget), งานล้น (Workloads) มอบหมายคะแนนสำหรับแต่ละโครงการและการเปลี่ยนแปลงความต้องการ (Change Request), และ จัดลำดับความสำคัญของโครงการ บนพื้นฐานของความเร่งด่วน สร้างขั้นตอนการทำงาน (Pipeline) ที่ส่งผลกับงบประมาณ (Budget) และผู้ทำงานที่ยังสามารถทำงานได้อยู่ (Available Resources)

การบริหารการเปลี่ยนแปลงความต้องการและปัญหาต่างๆ (Change Request and Issues Management)

การบริหารการเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องและปัญหาต่างๆ (Change Request and Issues Management)

การบริหารการเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องและปัญหาต่างๆ (Change Request and Issues Management)

ติดตามและจัดการ การเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้อง ทั้งหมดที่คุณได้รับ ด้วย Clarizen ข้อเรียกร้อง (Requests) ถูกรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างอัตโนมัติ อาทิเช่น ชื่อของบุคคลที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง,คำอธิบาย, ลำดับความสำคัญ และ กรอบเวลาการทำงาน (Timeframe), รวมไปถึง การสนทนาโตตอบผ่านทางอีเมล์ที่ตรงประเด็น, บันทึก (Notes) หรือสิ่งที่แนบ (Attachments) ทำให้สามารถตัดสินใจ ณ.เวลาจริง (Real-Time) ในเรื่องลำดับความสำคัญ, ผู้ทำงาน และกรอบเวลา

การบริหารเคส (Cases) ในการบริการด้านไอที (Ticket Management)

การบริหารเคสในการบริการด้านไอที (Ticket Management)

การบริหารเคสในการบริการด้านไอที (Ticket Management)

ติดตาม มอบหมายงานและบริหารจัดการ งาน Helpdesk Tickets ที่คุณได้รับมา งานทั้งหมดในระบบมี User’s name แนบมาด้วยอัตโนมัติ , คำอธิบาย, การจัดลำดับความสำคัญและกรอบเวลา (Timeframe), ท่ามกลางการโต้ตอบผ่านทางอีเมล์ ที่เกี่ยวข้อง , บันทึก (Notes) หรือ สิ่งที่แนบ (Attachments) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไข แจ้งเตือนอัตโนมัติ ให้กับ ผู้ที่ส่งเคสเข้ามาได้รับทราบเมื่อปัญหาถูกแก้ไขแล้ว

การทำงานโต้ตอบร่วมกันผ่านทางอีเมล์ ( Email Collaboration with Clazizen InterAct)

การทำงานโต้ตอบร่วมกันผ่านทางอีเมล์ ( Email Collaboration with Clazizen InterAct)

การทำงานโต้ตอบร่วมกันผ่านทางอีเมล์ ( Email Collaboration with Clazizen InterAct)

ทำให้ง่ายมากสำหรับพนักงาน ในการส่งเคส (Ticket) เข้าสู่ระบบ หรือ เปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้อง กับ Clarizen InterAct, พนักงาน สามารถส่ง ข้อเรียกร้องเข้าสู่ระบบและปัญหาผ่านทางอีเมล์ เริ่มงาน (Kicking off a task) ภายใน Clarizen Application เอกสารที่เกี่ยวข้อง ถูกแนบโดยตรงเข้ากับงานหรือสิ่งที่ต้องทำ (Task) ดังนั้นไม่ต้องเสียเวลาตามล่าหาอีเมล์เพื่อที่จะค้าหาบทสนทนาที่คุณต้องการ

การติดตามผ่านแผ่นงานเวลา Timesheet Tracking

Project Management การติดตามผ่านแผ่นงานเวลา Timesheet Tracking

Project Management การติดตามผ่านแผ่นงานเวลา Timesheet Tracking

ติดตามบิลค่าใช้จ่ายที่ Subcontractor จ่ายไปตามชั่วโมงการทำงานในแต่ละโครงการ หรือ การเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้อง Clarizen สามารถทำให้คุณเห็น ชั่วโมงการทำงานในแต่ละงานหรือโครงการและจัดให้อยู่กับ อัตราการจ่ายบิลที่ถูกต้อง สำหรับ ผู้ทำงาน (Resource Level) , งาน (Task) และ กลุ่มงาน (Work Item)

การบริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (Budget & Expense Management)

การบริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (Budget & Expense Management)

การบริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณ (Budget & Expense Management)

ติดตามค่าใช้จ่าย รวมทั้ง ชั่วโมงการทำงานของผู้รับเหมาช่วง โครงการต่อโครงการ บนพื้นฐานที่ทำให้มั่นใจว่าทุกโครงการในแผนงาน (Pipeline) อยู่ในงบประมาณ

การเชื่อมต่อกับมือถือ (Mobile Connectivity)

การเชื่อมต่อกับมือถือ (Mobile Connectivity)

การเชื่อมต่อกับมือถือ (Mobile Connectivity)

ทีม IT สามารถโต้ตอบกับปัญหา (Issues), เข้าร่วมในการสนทนาโต้ตอบ (Discussions) และ เปิดเคส และ ปัญหา โดยใช้ แท็ปเล็ตหรือสมาร์ทโฟน

การทำงานร่วมกันทางสังคม (Social Collaboration)

การทำงานร่วมกันทางสังคม (Social Collaboration)

การทำงานร่วมกันทางสังคม (Social Collaboration)

 

Clarizen มอบวิวัฒนาการ การทำงานร่วมกันทางสังคมให้กับงานของคุณในการบริหารโครงการ ข้อความใหม่ส่วนบุคคลของคุณในหน้าอับเดทแสดงโพสโต้ตอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ และอับเดททันที รวมทั้งสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆและการโต้ตอบที่มีผลกับงานของคุณ นอกจากนี้ คุณและผู้ร่วมงานสามารถแนบเอกสาร,ข้อความ,การอนุมัติ,เวลาทำงานของผู้รับเหมาช่วงไว้ในโพสได้สร้างบทสนทนา 3 มิติ สำหรับ งาน (Tasks)และโครงการ (Projects) Clarizen เป็นระบบการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ให้คุณติดตามมีส่วนร่วมในการสนทนาทางสังคมเฉพาะเจาะจงในแต่ละโครงการ

การทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก (Internal and External Collaboration)

การทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก Internal and External Collaboration

การทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก Internal and External Collaboration

 

ทำงานร่วมกันกับสมาชิกทีมและที่ปรึกษาที่สาม (Third-Party Consultants) และลูกค้าภายใน ในการแบ่งพื้นที่กันทำงาน เชื่อมต่อการโต้ตอบโพสในแต่ละโครงการที่ หน้าอับเดทข้อมูลใหม่ กับ การเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องหรือปัญหาต่างๆ และแนบเอกสาร, แผนงานรายงานความคืบหน้า (Roadmaps), สิ่งที่ต้องทำ ขั้นตอนการทำงาน (Tasks), การอนุมัติ (Approvals), แผนงานแบบกราฟ (Gantt Charts) และอื่นๆอีกมากมาย

คุณสามารถร่วมงานกันในพื้นที่การทำงานโดยการลงชื่อเข้าใช้งานโดยตรง หรือผ่านทางอีเมล์ โดยใช้ระบบการโต้ตอบผ่านอีเมล์ (Clarizen InterACt) ช่วยให้ทีมงานทันต่อเหตุการณ์ ด้วย การใช้ แผนงานโครงการร่วมกัน ( Project Roadmap Widget) ซึ่งอับเดทอย่างอัติโนมัติ

การเชื่อมต่อ (Integrations)

ระบบ Project Management การเชื่อมต่อ Integrations

ระบบ Project Management การเชื่อมต่อ Integrations

Clarizen สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องมือต่างๆทางด้าน IT ที่องค์กรใช้บ่อยครั้ง อาทิเช่น JIRA,Box,Google Drive, Salesforce และอื่นๆอีกมากมาย

 

ทดลองใช้ฟรี (Free Trial) 30 วัน คลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างนี้

ทดลองใช้ Clarizen Free Trial