Google Apps for Education Certified Training Trainer and Teacher

บริการ Google Apps for Education โดย อาจารย์ผู้ผ่านการรับรองจากกูเกิ้ล (Certified Training Trainer and Teacher) มีประสบการณ์การสอนอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่างๆมาแล้วทั่วประเทศ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมองค์กรในด้านนวัตกรรมการศึกษา และการติดต่อสื่อสารในสถาบันการศึกษาต่างๆ

Certified Trainer Individual Thailand

Certified Trainer Individual Thailand

ทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถติดตามนักศึกษาอยู่ใกล้ชิดมากขึ้น ได้เรียนรู้ตามหลักสูตร ช่วยลดค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาด้วยความเป็นระบบคลาวด์ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์ต่างๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน อาทิ Google Apps , Google Docs, Google Site, Google Calendar เเละ Google+ อย่างเต็มรูปแบบ

โครงการฝึกอบรม Google Apps for Education

เชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการห้องเรียนดิจิตอล
สำหรับกลุ่ม IT ส่วนงาน เพื่อการช่วยเหลืออาจารย์ในคณะในกรณีทำบทเรียนต่างๆ

โครงการนี้จะช่วยให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยมากขึ้น ด้วยการแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Google Apps ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าเรียนจำนวน 4 ครั้ง

จำนวนผู้เรียน

ไม่เกิน 20 คน

Certifies Google Apps Advanced Deployment - Change Management (Apps400)-Aj.Jarunee

Certifies Google Apps Advanced Deployment – Change Management (Apps400)-Aj.Jarunee

 

สิ่งที่ได้รับตลอดทั้ง 2 ครั้งของการเรียนรู้

1.ผู้เข้าอบรมจะมีเว็บไซต์ของe-Portfolio ของตัวเอง เพื่อใช้ในการเก็บชิ้นงาน และมีเว็บไซต์การสอนในรายวิชาที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ หรือเว็บไซต์โครงการของตัวเองที่เกี่ยวกับการอบรมไอที

2.สามารถเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการคิดกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับนักศึกษา เช่น การให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียน การสามารถวัดผลการเรียนรู้ในทุกสัปดาห์ของการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.ได้รับประกาศนียบัตรการอบรม

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

Course Information ต่างๆ ที่ปกติต้องแจกให้กับนักศึกษา

อุปกรณ์โน้ตบุ๊ค

อุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต (ถ้ามี)

Google Certificate of Attendance Aj.Jarunee CRM and Cloud Consulting

Google Certificate of Attendance Aj.Jarunee CRM and Cloud Consulting

 

C: Course Digital 101: Drive 101 : การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Drive

จัดการเอกสารด้วยระบบคลาวด์ของ Google Drive

สร้างแฟ้มเอกสารออนไลน์

ทำงานบนเอกสารพร้อมกันๆหลายๆคนบน Google Docs

สร้างพรีเซนเทชันออนไลน์

สร้าง Mind Map การสอนผ่าน Google Drawing

ซิงค์ข้อมูลบนเครื่องโน้ตบุ๊คกับแฟ้มเอกสารออนไลน์ผ่าน Google Drive

การสร้างแบบประเมินผลการเรียนผ่าน Google Form

Slam : แบ่งปันทิปเทคโนโลยีการศึกษา

แจกแจงการบ้าน และ การเตรียมตัวสำหรับรอบถัดไป

สรุปผลการเรียนรู้

CRM CHARITY FOUNDATION 2

CRM CHARITY FOUNDATION 2

 

D : Course Digital 201:

การสร้างแบบฝึกหัดออนไลน์​และเทคนิคการตรวจแบบฝึกหัดอัตโนมัติ ผ่าน Google Form และ Flubaroo

วิธีการส่งการบ้านสำหรับนักศึกษา โดยผ่าน Google Form

วิธีการส่งการบ้านสำหรับนักศึกษา โดยให้อาจารย์สามารถตรวจคะแนนและส่งคะแนนได้ง่ายขึ้นผ่าน Google Form , Google Script “ Doctopus”

การสร้างปฏิทินห้องเรียน และเตรียมความพร้อมในการสอนให้นักศึกษามีการจัดการปฏิทินของตนเองผ่านการส่ง SMS

การสร้างปฏิทินกำหนดส่ง Assignment

การสร้าง Group Mail เพื่อให้สะดวกต่อการทำงานเป็นกลุ่ม

Slam : แบ่งปันทิปเทคโนโลยีการศึกษา

แจกแจงการบ้าน และ การเตรียมตัวสำหรับรอบถัดไป

สรุปผลการเรียนรู้

CRM CHARITY FOUNDATION

CRM CHARITY FOUNDATION

E : Course Digital 301:

การสร้างเว็บไซต์ Portfolio , เว็บไซต์รายวิชา โดยไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม

การสร้างเมนูในเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับรายวิชา และสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ห้องเรียน

การนำข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาเก็บไว้บนเว็บไซต์ (ผ่าน Google Drive และ Google Sites)

การออกแบบเว็บไซต์การเรียนการสอนตลอดทั้งเทอม ทำให้นักศึกษาสนใจเข้ามาค้นคว้าหาข้อมูล

เทคนิคการประกาศข่าวสาร การกำหนดส่ง Assignment ผ่านเว็บไซต์​

Slam : แบ่งปันทิปเทคโนโลยีการศึกษา

แจกแจงการบ้าน และ การเตรียมตัวสำหรับรอบถัดไป

สรุปผลการเรียนรู้

Deployment and Training of Google Apps in Thailand

Deployment and Training of Google Apps in Thailand

F : Course Digital 401 :

เช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับ e-Portfolio ที่สำหรับเป็นที่เก็บผลงาน / เว็บไซต์รายวิชา

เตรียมพร้อมสำหรับทิปสำหรับการทำงานออฟไลน์

สิ่งที่หน้าสนใจสำหรับการศึกษาใน Google Chrome Extension

การทำลิงค์สั้นเพื่อให้เว็บไซต์หน้าสนใจ

การทำบุ๊คมาร์คให้เว็บไซต์หาได้สะดวกขึ้น ให้นักศึกษาจดจำได้ง่าย

การใช้ Social Media ให้เกิดประโยชน์กับ Google+ , Google+ Community

การสร้างเว็บไซต์การเรียนการสอน โดยไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม

Slam : แบ่งปันทิปเทคโนโลยีการศึกษา

สรุปผลการเรียนรู้

Google Certified Teacher - Aj.Jarunee

Google Certified Teacher – Aj.Jarunee

 

Google Apps for Education Certified Trainer

Google Apps for Education Certified Trainer

 

ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับ Google Apps for Education เข้าชมที่ : www.crm-c.org

 

ผลงานการอบรม Google Apps

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Research Institute

Google Apps for Education Chulabhorn Research Institute 5

Google Apps Training สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Research Institute)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

Google Apps Training มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Google Apps Training มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University)

 

 

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Institute of Learning and Teaching Innovation (ILTI), Khon Kaen University

Google Apps Training00002

Google Apps Training สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Institute of Learning and Teaching Innovation (ILTI), Khon Kaen University

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)

 

Google Apps Training for Khon Kaen University 1

Google Apps Training มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD)

อบรม Google Apps สำหรับ บุคลากรศูนย์การแพทย์

อบรม Google Apps สำหรับ บุคลากรศูนย์การแพทย์ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD)

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด (LIGHTHOUSE FOR THE BLIND) ของ มูลนิธีช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of H.M. THE Queen)

Google Apps Training ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

Google Apps Training ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

พาณิชยการธนบุรี (Thonburi Commercial College) พาณิชยการเชตุพน (Chetupon Commercial College) และ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  (Rajabhat Rajanagarindra University)

Google Apps Training

Google Apps Training พาณิชยการธนบุรี (Thonburi Commercial College) พาณิชยการเชตุพน (Chetupon Commercial College) และ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (Rajabhat Rajanagarindra University)

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ (Association for the Promotion of the Status of Women under the Royal Patronage of HRH Princess Soamsawali : APSW)

Google Apps Training สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ (Association for the Promotion of the Status of Women under the Royal Patronage of HRH Princess Soamsawali : APSW)

Google Apps Training สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ (Association for the Promotion of the Status of Women under the Royal Patronage of HRH Princess Soamsawali : APSW)

Gapps for foundation

Google Apps Training Gapps for foundation

Google Apps Training Gapps for foundation

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Mahamakut Buddhist University)

Google Apps มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Mahamakut Buddhist University)

Google Apps Training มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Mahamakut Buddhist University)

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ( Learning Institute For Everyone – LIFE) 

CRM Charity Training Google Apps สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ( Learning Institute For Everyone - LIFE)

CRM Charity Training Google Apps สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ( Learning Institute For Everyone – LIFE)