ระบบบริหารงานโครงการ (Project Management) สำหรับผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

ระบบบริหารงานโครงการ (Project Management) สำหรับผู้จัดการโครงการ (Project Manager)  ไม่สำคัญว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ผ่านการรับรองหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานครั้งต่อไปของคุณประสบความสำเร็จ คุณยังคงต้องการทางออก (Solution) ที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มผลผลิตสำหรับคุณและทีมของคุณ คุณต้องการ Clarizen สำหรับกิจการเพื่อการทำงานร่วมกัน (Work Collaboration) และทางออกในการบริหารงานโครงการ (Project Management Solution)

บริษัท CRM-C ขอนำเสนอ Clarizen ระบบที่สามารถช่วยคุณและลูกทีมของคุณให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลลัพท์ที่ดีกว่า บวกกับความง่ายในการใช้งาน คุณทุกคนสามารถลุกขึ้นและวิ่งโดยไม่เสียเวลา (บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมธุรกิจ (Partner) กับ Clarizen)

Clarizen เท่านั้นที่รวมพลังของคลาวด์ (Cloud) และการสื่อสารทางสังคม (Social Communications) ทำให้สามารถอับเดทข้อมูลได้ทันที (Real-Time Updates), เจาะลึก และ ประสานงานร่วมกัน คลอบคลุมงานต่างๆของสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ด้วย Clarizen คุณสามารถทำได้

สาธิตระบบบริหารงานโครงการ Project management System

สามารถรับชม Clarizen ในการดำเนินงาน ได้จากการสาธิตผลิตภัณฑ์ (Product Demo)
– ให้อำนาจแบบการสนทนา “3-D” เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของทีมคุณ เชื่อมต่อบทสนทนาบน New Feed เพื่อ การทำงาน ( ตัวอย่าง Tasks, Action Items และอื่นๆอีกมากมาย)

– สร้างประสิทธิภาพของทีมให้สูง โดยการจัดมาตรฐานในกระบวนการหลักที่ช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้ดีกว่าและเร็วกว่าอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

-เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในโครงการ

ลูกค้า ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

ลูกค้า ผู้จัดการโครงการ Project Manager Customers

ลูกค้า ผู้จัดการโครงการ (Project Manager Customers)

 

Barclaycard , DHL, Southern States

“ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ตัดสินใจถูกในการก้าวไปกับ Clarizen เราทำงานได้อย่างก้าวหน้าและมันช่วยให้เราติดตามโครงการของเรา ทุกอย่างสุดยอด!”
อัลเบอร์โต้ ไลด์

Sr.Product Manager,Citrix Online

การทำงานบริหารโครงการ (Project Management) ของคุณจะไม่วุ่นวายอีกต่อไป

ความวุ่นวายในการทำงานโครงการ (Project) ในแผนก Clarizen ขจัด เรื่องปวดหัวด้วยการให้ แม่แบบที่ยืดหยุ่น (Flexible Templates) คุณสามารถใช้ในการทำงานกับกระบวนการหลัก (Core Process) และขั้นตอนของงานที่ต้องทำ (Tasks) ในองค์กร ดียิ่งกว่านั้น Clarizen ทำให้คุณมั่นใจว่างานทุกงานถูกมอบหมายอย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่ชัดเจนเจาะจงในธุรกิจคุณ และทุกคนมุ่งไปที่เป้าหมายนั้น

สามารถมองเห็นการทำงาน ณ. เวลาจริง (Real Time) ตามขั้นตอนของงาน

ขั้นตอนการทำงานที่สุดยอดของธุรกิจไม่สามารถทำได้ หากคุณมองไม่เห็นว่าคุณทำมันได้ดีแค่ไหน อาทิเช่น การติดตามงาน – ในขั้นตอนการทำงานนั้นๆ โดยการรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมไว้ที่ศูนย์กลาง และติดตามการทำงาน (Tracking Task) การแข่งขันและปัญหา Clarizen ทำให้คุณมองเห็น ณ.เวลาจริง เข้าไปในสถานะของโครงการ (Project) , ความคืบหน้า (Progress) และต้นทุน (Cost) รวมทั้ง คุณสามารถระบุปัญหาที่เป็นคอขวดได้อย่างทันท่วงที บรรเทาความเสี่ยงในการทำให้แผนใช้งานได้

สร้างทีมบริหารโครงการ (Project Manager Team) ที่มีประสิทธิภาพสูง

หยุดความบ้าคลั่งของการประชุมอับเดทสถานะโครงการ ด้วยการอับเดทข้อมูล ณ.เวลาจริง (Real-time) และความชัดเจนสามารถมองเห็นได้ (Visibility) ใน Clarizen ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการพูดถึงเรื่องสถานะโครงการ
และใช้เวลามากขึ้นในการตัดสินใจและระบุกลยุทธสำหรับขั้นตอนต่อไปที่จะก้าวไปข้างหน้า นั่นคือการที่ Clarizen ช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานให้คล่องแคล่วว่องไว, สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง

ตั้งค่าระบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของคุณ

Clarizen ถูกออกแบบมาให้เข้ากับแนวทางในการทำงานของคุณ ไม่ใช่ให้คุณทำงานในทางอื่น Clarizen นำเสนอ หน้าจอรายงานความเคลื่อนไหวของงาน (Dashboards Workflows), กฎของธุรกิจ (Business Rules) และการอนุมัติในขั้นตอนการทำงาน (Approval Processes), การปรับแต่ง การลงมือทำ (Action) และ ช่องของข้อมูล (Fields) ทุกอย่างดังกล่าวสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มรูปแบบ เราไม่บังคับคุณและผู้ร่วมงานของคุณให้เปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงาน และนั่นหมายความถึงอัตราความยินดีในการใช้ระบบของผู้ใช้งานอยู่ในระดับที่สูง (User Adoption Rates)

ลุกขึ้นและวิ่งไปอย่างรวดเร็ว

Clarizen บนฐานรูปแบบคลาวด์ (Cloud-Based Model) หมายความถึง ไม่มีวงจรของการทำให้เป็นผล (Implementation) ที่ยาวนาน หรือ เป็นภาระหนักของฝ่าย IT คุณสามารถ นำทางออก (Solution) นี้ไปใช้งานและเริ่มต้น
ส่งมอบคุณค่าบนโครงการ (Projects) ของคุณได้ทันที

การบริหารกลุ่มของผลงานในโครงการ (Project Portfolio Management)

การบริหารกลุ่มของผลงานในโครงการ Project Portfolio Management

การบริหารกลุ่มของผลงานในโครงการ (Project Portfolio Management)

ถูกออกแบบโดยการศึกษาจากรูปแบบการทำงานที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม Clarizen คือ ทางออกในการบริหารกลุ่มของผลงานในโครงการ (Project Portfolio Management: PPM Solution) ที่รวบรวมความต้องการทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลางสำหรับ โครงการใหม่ , การเปลี่ยนแปลง และเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้ได้ ผู้ทำงาน(Resources) และงานล้น (Workloads) มอบหมายคะแนน สำหรับโครงการแต่ละโครงการและการเปลี่ยนแปลงความต้องการ และจัดลำดับความสำคัญบนพื้นฐานของความเร่งด่วน สร้างขั้นของการทำงานที่เป็นจริง (Realistic Pipeline) ที่ส่งผลต่องบประมาณและผู้ทำงานที่สามารถใช้ได้อยู่

การบริหารแผนงานโครงการ (Project Planing)

การบริหารแผนงานโครงการ Project Planing

การบริหารแผนงานโครงการ (Project Planing)

ในหลักการ Clarizen มีความคล่องตัวในการวางแผนโครงการได้โดยอัติโนมัติ คุณสามารถร่วมงานกับผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญเมื่อคุณกำลังสร้างแผนของโครงการ และจัดตั้งระยะเวลา (Timeline) ด้วย เส้นทาง (Milestones), ค่าใช้จ่าย วันที่งานต้องสำเร็จ ( Due date), วันที่ส่งมอบงาน (Deliverables) และ การพึ่งพากัน (Interdependencies) คุณยังสามารถมอบหมายงานให้กับผู้ทำงาน บนพื้นฐานของความสามารถและผู้ที่ยังสามารถทำงานได้ (Availability) และ ง่ายในการควบคุมรายงานและความคืบหน้า

การบริหารงานเอกสาร (Document Management)

การบริหารงานเอกสาร Document Management

การบริหารงานเอกสาร (Document Management)

จัดการผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะ การออกแบบไฟล์หรือเอกสารอื่นๆต่างๆ ในจุดศูนย์กลางของโครงการ,งานที่ทำ (Work Item) และขั้นตอนการทำงาน (Task) ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย (End Users) และอธิบายเอกสาร ทั้งหมดนี้อยู่ในเครื่องมือเดียว Clarizen ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ อาธิเช่น BOX และ Google Drive เพื่อสนับสนุน กลยุทธ์ในการจัดการเอกสารในองค์กรของคุณ

แม่แบบ (Templates)

แม่แบบ Templates

แม่แบบ (Templates)

แม่แบบมากมาย งานที่ต้องการทำและขั้นตอนของธุรกิจ รวมทั้งการวางแผนโครงการ (Project Planing), ระยะเวลาในการทำโครงการ (Project Timeline), การติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ(Project Tracking),การบริหารความเสี่ยง (Risk Management), แผนการดำเนินงาน (Action Plan) และอื่นๆอีกมากมาย คุณมีอิสระเสรีในการปรับแต่งแม่แบบตามที่คุณต้องการและบันทึกมันไว้ ทำให้คุณหรือผู้ร่วมงานสามารถนำมันกลับมาใช้ใหม่ได้ สำหรับโครงการต่างๆในอนาคต คุณสามารถอับโหลดแม่แบบจาก Microsoft Project มาที่ระบบของ Clarizen

การบริหารผู้ร่วมงาน (Resource Management)

การบริหารผู้ร่วมงาน Resource Management

การบริหารผู้ร่วมงาน (Resource Management)

สามารถมองเห็นผู้ที่ยังสามารถทำงานได้ ณ.เวลาจริงและ งานล้นในปัจจุบันของพวกเขา มองโครงการที่สมาชิกทีมกำลังทำงานอยู่และสับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้ถูกต้อง ด้วยการคลิ๊กด้วยเม๊าส์ไม่กี่ครั้ง ทีมงานจะได้รับการอับเดททุกครั้ง เมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงถูกทำขึ้นมาและมีผลกระทบต่อพวกเขา และด้วยจุดศูนย์รวมการสื่อสาร พวกเขาจะไม่มีปัญหาในการมองภาพว่าอะไรเกิดขึ้นและอะไรยืนอยู่จุดไหน
มั่นใจว่าผู้ร่วมงานของคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ มอบหมาย ขั้นตอนการทำงาน และ งานต่างๆ ให้กับผู้ร่วมงานในโครงการ บนพื้นฐานของความสามารถของผู้ทำงานและความว่างงานที่ยังสามารถรับงานได้อีก

การเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องและการบริหารประเด็นปัญหาต่างๆ  (Change Request and Issues Management)

การเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องและการบริหารประเด็นปัญหาต่างๆ  Change Request and Issues Management

การเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องและการบริหารประเด็นปัญหาต่างๆ (Change Request and Issues Management)

ติดตามและบริหารเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องต่างๆ ตั๋ว (Tickets) หรือ ประเด็นปัญหาต่างๆ (Issue) ที่คุณได้รับ ด้วย Clarizen, ข้อเรียกร้องสามารถมีรายละเอียดได้โดยอัติโนมัติ, อาทิเช่น ชื่อของผู้ที่ร้องขอและการเปลี่ยนแปลง, คำอธิบาย,ลำดับความสำคัญ และระยะเวลาที่กำหนด อีเมล์การสนทนาที่ตรงประเด็น การจดบันทึก (Notes) และสิ่งที่แนบ (Attachments). สามารถตัดสินใจ ณ.เวลาจริง เกี่ยวกับลำดับความสำคัญ (Priorities), ผู้ทำงานที่สามารถใช้ได้ (Resources),งบประมาณ(Budgets)และระยะเวลา(Timelines)

การร่วมมือกันทางสังคม (Social Collaboration)

การร่วมมือกันทางสังคม Social Collaboration

การร่วมมือกันทางสังคม (Social Collaboration)

Clarizen นำเสนอ วิวัฒนาการของการร่วมมือทางสังคม สำหรับงานและโครงการ ข้อมูลใหม่ๆส่วนบุคคลที่ไหลเข้ามาที่หน้าจอคุณแสดง การสนทนาในโพสต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณและมอบการอับเดทอย่างทันทีทันใดและสามารถมองเห็นได้ในประเด็นและการสนทนาทั้งหมดที่ส่งผลต่องานของคุณ อะไรที่มากไปกว่านั้น คุณหรือผู้ร่วมงานของคุณสามารถแนบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในโพสต์ต่างๆได้, การส่งข้อความ,การอนุมัติ,แผ่นบันทึกค่าใช้จ่ายและวัตถุอื่นๆ สามารถสร้าง บทสนทนา 3 มิติ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในขั้นตอนการทำงานและโครงการต่างๆ Clarizen เป็นระบบการทำงานร่วมกันระบบเดียวที่ให้คุณสามารถติดตามและเข้าร่วมในการสนทนาทางสังคม ภายในท้องเรื่องเฉพาะโครงการ

การบริหารงานที่ต้องทำ (Task Management)

การบริหารงานที่ต้องทำ Task Management

การบริหารงานที่ต้องทำ (Task Management)

Clarizen ช่วยให้พนักงานติดตามงานที่ต้องทำและจัดลำดับความสำคัญในงานเร่งด่วน ระบบเป็นจุดศูนย์รวมของ โครงการที่เกี่ยวข้องและโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องทำ ในพื้นที่การทำงานของผู้ใช้งาน ป้องกันงานสำคัญที่ต้องทำ
ไม่ให้หลุดออกไปจากการติดตาม

ผู้จัดการโครงการ (Project manager) สามารถบริหาร สถานะภาพของงานที่ต้องทำและงานต่างๆ สำหรับโครงการ, และมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถทำได้เสร็จตามเวลา

การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่าย (Budget and Expense Management)

การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่าย Budget and Expense Management

การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่าย (Budget and Expense Management)

ติดตามค่าใช้จ่ายรายพนักงาน, แผนก, งานที่ต้องทำและงานต่างๆ และเชื่อมพวกเขากลับเข้าไปในโครงการที่เหมาะสม บริหารค่าใช้จ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการอยู่ในงบประมาณ ตั้งอัตรารายชั่วโมง บนพื้นฐานทั่วไป หรือเฉพาะโครงการหรือตามบทบาท, ตามผู้ใช้งานหรือโครงการ มองโครงการและเวลาการทำงานของพนักงาน ณ.เวลาจริง,และ วิเคราะห์ อัตราการเผาผลาญและสถานะของค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ

การเชื่อมต่อกับมือถือ (Mobile Connectivity)

การเชื่อมต่อกับมือถือ Mobile Connectivity

การเชื่อมต่อกับมือถือ (Mobile Connectivity)

สามารถทำงานได้ทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ออฟฟิส,ที่สนามบินหรือที่ไหนก็ตาม โดยใช้ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบและอับเดทงานที่ต้องทำ,แผ่นเวลาและประเด็นต่างๆ,รวมทั้งสิ่งที่แนบ ที่พวกเขาต้องการให้งานเสร็จ

การทำงานร่วมกันผ่านทางอีเมล์ด้วยการโต้ตอบผ่าน Clarizen (E-mail Collaboration with Clarizen InterAct)

การทำงานร่วมกันผ่านทางอีเมล์ด้วยการโต้ตอบผ่าน  E-mail Collaboration with Clarizen InterAct

การทำงานร่วมกันผ่านทางอีเมล์ด้วยการโต้ตอบผ่าน Clarizen (E-mail Collaboration with Clarizen InterAct)

ไม่ต้องค้นหาขุดอีเมล์เพื่อที่จะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ด้วยเครื่องมือโต้ตอบ ด้วยเครื่องมือโต้ตอบที่ทรงพลัง สมาชิกทีมสามารถผูกการสนทนาทางอีเมล์ โดยตรงไว้กับงานที่ต้องทำและโครงการเพื่อให้สามารถติดตามประเด็นและการสนทนาต่างๆ บวกกับคุณสามารถสร้างงานที่ต้องทำ,อับเดทสถานะงานที่ต้องทำและเข้าร่วมการสนทนา ทั้งหมดจากอีเมล์

การร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอก (Internal and External Collaboration)

การร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอก Internal and External Collaboration

การร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอก (Internal and External Collaboration)

ดูแลเอาใจใส่การทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อ ระหว่างสมาชิกในทีม, ลูกค้าและบุคคลที่สามที่เป็นที่ปรึกษา ในการแบ่งพื้นที่ทำงานในโครงการ ลิ๊งก์ของบทสนทนาโพสต์ในหน้า New Feed เชื่อมต่อไปยังเอกสาร,งาน และงานที่ต้องทำหรือโครงการ

การเชื่อมต่อกับระบบอื่น (Integrations)

การเชื่อมต่อกับระบบอื่น (Integrations)

การเชื่อมต่อกับระบบอื่น (Integrations)

Clarizen สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆที่องค์กรของคุณใช้มากที่สุด ประกอบไปด้วย Salesforce.com, Box, Intacct, Quickbooks, Jira, SharePoint, Google Drive และอื่นๆอีกมากมาย

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง Risk Management

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ระบุและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ ระบบบริหารประเด็นต่างๆของ Clarizen ช่วยให้ Project Manager สามารถติดตาม log และจัดการประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ดังนั้นคุณสามารถประดิษฐกลยุทธการบรรเทาความเสี่ยงเชิงรุก

 

ทดลองใช้ฟรี (Free Trial) 30 วัน คลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างนี้

ทดลองใช้ Clarizen Free Trial