Salesforce Partner in Thailand

CRM-C CO.,LTD. จดทะเบียนเป็นผู้ร่วมค้าด้านที่ปรึกษากับ Salesforce ในประเทศไทย (Salesforce Partner in Thailand)  เรานำเสนอบริการตั้งแต่ ระบบ Salesforce CRM มาตรฐานไปจนถึง การปรับแต่งเต็มรูปแบบ Customized CRM ที่สร้างบน Force.com เราให้บริการทั้งด้านการตั้งค่าและปรับแต่งระบบสำหรับธุรกิจในทุกขนาดครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม

SalesforceThailand

SalesforceThailand

มากไปกว่านั้นเราเสนอบริการอื่นๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงบุคคลและองค์กร (People and Process Change) รวมถึงการอบรมการใช้ระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความประสบความสำเร็จของคุณ ผลตอบรับจากลูกค้าของเราเผยว่า Salsforce CRM เหนือกว่าด้วย ความง่ายกับผู้ใช้ในการใช้งาน (User-Friendly),ข้อมูลอับเดททุกเวลา (Real-Time), ปรับแต่งได้ (Scalable),และ คุ้มค่ากับการลงทุน (Cost Effective)

Salesforce Partner in Thailand

Salesforce Partner in Thailand

Salesforce Thailand

Salesforce เป็นผู้นำในตลาดและเป็นผู้นำในเทคโนโลยี Software as a Service (SaaS), เป็นผู้ให้บริการ CRM อันดับต้นๆ เมื่อเริ่มต้นก่อตั้งมีผู้ก่อตั้งเพียง 4 คนเท่านั้นผ่านไป 9 ปี สามารถเป็นองค์กรระดับโลกที่มีพนักงานเกือบ 3,000 คน บริษัทฯขยายการให้บริการ Saas applications ด้วยการให้บริการ Platform as a Service บริการแรกของโลก ที่ถูกเรียกว่าForce.com ด้วย บริการนี้ ทุกคนสามารถพัฒนา (Develop), ปรับใช้ (Deploy) และริเริ่มนวัตกรรมใหม่ (Innovate) ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่ง Infrastructure ด้วยรูปแบบธุรกิจนี้ช่วยให้บริษัทฯประสบความสำเร็จในการให้บริการมากกว่า 47,000 ธุรกิจในทุกขนาด รวมทั้งบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของโลกต่างๆ อาทิเช่น Cisco, Dell, Electronic Arts และ Japan Post ทำให้ Salesforce  เป็นมาตรฐานใหม่สำหรับความประสบสำเร็จในธุรกิจ ท่านสามารถใช้บริการระบบ CRM อันดับหนึ่งของโลกได้แล้ววันนี้ในเมืองไทย

CRM-C เป็นผู้ร่วมค้าระดับทองคำ Salesforce Gold Partner