วิธีตั้งค่า User ใน Clarizen V6 Free Trial

วิธีตั้งค่า User ใน Clarizen V6 Free Trial
January 8, 2014 Aissarapan Bunnag

วิธีตั้งค่า User ใน Clarizen V6 Free Trial

รูปแบบ User หลักใน Clarizen

1.Professional: Full access to all Clarizen modules.
เข้าสู่ระบบได้ทุกรูปแบบการใช้งาน

2.Team Member: Full access to all assigned tasks and issues plus Time & Expense and Social capabilities.
เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน ในส่วนของงานที่ต้องทำที่ได้รับมอบหมาย, ประเด็นหรือปัญหาต่างๆ, บวกกับ เวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง การโต้ตอบทางสังคมภายในองค์กร

3.Time & Expense: Access to the Time Tracking and Expense modules as well as all social capabilities.
เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน เวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง การโต้ตอบทางสังคมภายในองค์กร

4.Social: Access all social capabilities and To Do list items.
เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน การโต้ตอบทางสังคมภายในองค์กรและรายการสิ่งที่ต้องทำ

5.Free Email Reporting Users: Update task (with stop watch), see Gantt View and Road Map without logging in.
(All option have -Free E-mail Reporting User ( $0.00USD / User / month) สามารถอับเดทงานที่ต้องทำ ตั้งเวลาการทำงานและหยุดเวลาการทำงาน, ดูแผนงานและความคืบหน้าของงานในรูปแบบ Gantt View และ Road Mapโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ

วิธีการตั้งค่า User

1.เลือกที่แท็บ people ที่จะมองเห็นเฉพาะ Admin

ตั้งค่า User Clarizen 1

ตั้งค่า User Clarizen 1

2.เลือกผู้ที่ต้องการจะตั้งค่า User

ตั้งค่า User Clarizen 2

ตั้งค่า User Clarizen 2

 

3.เมื่อเข้ามาในหน้าของ User ที่ต้องการตั้งค่า ให้เลือก More info

ตั้งค่า User Clarizen 3

ตั้งค่า User Clarizen 3

 

4. ที่ Training Role สามารถตั้งค่า User ที่ต้องการได้

ตั้งค่า User Clarizen 4

ตั้งค่า User Clarizen 4

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*