ซี ฉัตรปวีณ์ VS ซี อาร์ เอ็ม ซี (CRM-C) บรรยาย Cloud Computing ที่งาน Canon Solution Day 2013

ซี ฉัตรปวีณ์ VS ซี อาร์ เอ็ม ซี (CRM-C) บรรยาย Cloud Computing ที่งาน Canon Solution Day 2013
November 14, 2013 Aissarapan Bunnag

ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ เป็นพิธีกร โดย บริษัท ที่ปรึกษา ซี อาร์ เอ็ม แอนด์ คลาวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับฝ่ายการตลาด (Marketing) ฝ่ายขาย (Sales) และฝ่ายบริการลูกค้า (Services) โดยมีคุณเฉลิมพล ศรีสุวรรณ General Manager  เป็นวิทยากร ผู้บรรยายเรื่องคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)  ที่งาน Canon Solution Day งานนี้แคนนอน นำเทคโนโลยีใหม่มานำเสนอคือการ สแกน เข้าระบบ Cloud ไปยัง Salesforce CRM และ Google Drive. ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Google Apps for Business ซึ่งบริษัทฯ CRM-C เป็นผู้ให้บริการระบบ CRM และ Google ดังกล่าว

วิทยากรผู้มีเกียรติบรรยาย Cloud Computing

1.คุณเฉลิมพล ศรีสุวรรณ (Mr.Chalermpol Srisuwan), General Manager , CRM and Cloud Consulting Co.,Ltd.

2.อาจารย์ นิพนธ์ นาชิน (Mr.Nipon Nachin), Senior Consulting Manager, ACIS Professional Center

3.คุณมงคล ภิญโญสโมสร (Mr.Thanakorn Thanasongtrakul), Department Manager, Thai Airways International PCL

4.คุณธนกร ธนทรงตระกูล Vice President, NT-Ware. Pte.Ltd.

5.คุณวิสสุต เมธีสุวกุล (Mr.Vissut Medhisuvakul), Assistant Manager – Regional BIS, Canon Singapore Pte.Ltd.

6.คุณนเรศ จรูญวิทยากุล (Mr.Naret Charoonwittayakul ),Commercial Development manager, Createlcom

7.คุณรัตยศ ชวนรักธรรม (Mr.Rattayot Chuanraktham), Solution Consultant, Canon

ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ CRM-C Canon Solution Day Pic1

ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ CRM-C Canon Solution Day Pic1

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดสัมมนา “Canon Solution Day” วัตถุประสงค์เพื่อเสนอวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ ภายใต้แนวคิด Business Can be Simple ตอบโจทย์การใช้งานไอทีในองค์กรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ CRM-C Canon Solution Day Pic2

ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ CRM-C Canon Solution Day Pic2

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมบายล์เทคโนโลยี คลาวด์เทคโนโลยี โซเซียลมีเดีย และการเติบโตของบิ๊กดาต้า ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญขององค์กรที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางด้านไอทีในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แคนนอนจึงมีโซลูชั่นที่เข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

งานจัดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 – 16.30น. ณ.ห้อง Dusit Thani Hall โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

ข้อมูลเพิ่มเติมของแคนนอน

1.หน้าหลัก Canon Cloud Computing

2.Nuance eCopy ShareScan Secure, Cost-Effective Document Scanning and OCR for the Entire Enterprise

3.Therefore™ Intelligent document solutions

หัวข้อในงานสัมนา Canon Solution Day 2013

—8.30 – 9.30  : Registration
—9.30 – 9.45  : Opening Speech (Mr. W. Nishioka)
—9.45 – 10.45  : Cloud Trend Technology & Security

: Mobile Working on Cloud

Panel Discussion  : ACIS Professional Center (Mr. Nipon N.)

: CRM-C (Mr. Chalermpol S.)

: NT-ware (Mr.Thanakorn T.)

: Canon (Mr. Vissut M.)

: Thai Airways (Mr.Mongkol P.)

Facilitator  : Ms.Chatpawee T.

—10.45 – 11.00  : Coffee Break
—11.00 – 11.45    : Intelligent Printing & Scanning Solution for securing your       data and saving cost

(Mr.Thanakorn Thanasongtrakul – VP NT-ware Asia)

—11.45 – 13.00   : Lunch Break
—13.00 – 13.45    : Document Management Solution for securing data from       natural disaster and improving business process

(Mr.Rattayot Chuanraktham – Solution Consultant)

—13.45 – 14.30    : Intelligent Fax Server

(Mr.Nared Charoonwittayakul – Manager Createlcom)

—14.30 – 16.00    : Coffee Break & Solution Showcase
—16.00 – 16:15    : Lucky Draw
—16.15 – 16.30    : Close
CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic0

CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic0

CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic1

CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic1

CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic2

CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic2

CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic3

CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic3

CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic4

CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic4

CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic5

CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic5

CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic6

CRM-C Canon Business Solution 2013 Pic6

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*