วิธีตั้งค่า User ใน Clarizen V6 Free Trialวิธีตั้งค่า User ใน Clarizen V6 Free Trial

วิธีตั้งค่า User ใน Clarizen V6 Free Trial

รูปแบบ User หลักใน Clarizen

1.Professional: Full access to all Clarizen modules.
เข้าสู่ระบบได้ทุกรูปแบบการใช้งาน

2.Team Member: Full access to all assigned tasks and issues plus Time & Expense and Social capabilities.
เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน ในส่วนของงานที่ต้องทำที่ได้รับมอบหมาย, ประเด็นหรือปัญหาต่างๆ, บวกกับ เวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง การโต้ตอบทางสังคมภายในองค์กร

3.Time & Expense: Access to the Time Tracking and Expense modules as well as all social capabilities.
เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน เวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง การโต้ตอบทางสังคมภายในองค์กร

4.Social: Access all social capabilities and To Do list items.
เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน การโต้ตอบทางสังคมภายในองค์กรและรายการสิ่งที่ต้องทำ

5.Free Email Reporting Users: Update task (with stop watch), see Gantt View and Road Map without logging in.
(All option have -Free E-mail Reporting User ( $0.00USD / User / month) สามารถอับเดทงานที่ต้องทำ ตั้งเวลาการทำงานและหยุดเวลาการทำงาน, ดูแผนงานและความคืบหน้าของงานในรูปแบบ Gantt View และ Road Mapโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ

วิธีการตั้งค่า User

1.เลือกที่แท็บ people ที่จะมองเห็นเฉพาะ Admin

ตั้งค่า User Clarizen 1

ตั้งค่า User Clarizen 1

2.เลือกผู้ที่ต้องการจะตั้งค่า User

ตั้งค่า User Clarizen 2

ตั้งค่า User Clarizen 2

 

3.เมื่อเข้ามาในหน้าของ User ที่ต้องการตั้งค่า ให้เลือก More info

ตั้งค่า User Clarizen 3

ตั้งค่า User Clarizen 3

 

4. ที่ Training Role สามารถตั้งค่า User ที่ต้องการได้

ตั้งค่า User Clarizen 4

ตั้งค่า User Clarizen 4

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>